Kavels

In totaal is er ruimte voor circa 60 kavels. De kavels zijn gelegen aan een laan die aansluit op de landelijke Dragonderweg waar tussen de bestaande bebouwing 6 kavels zijn gelegen.

In het fraai aangelegde binnengebied van de woonwijk zijn 32 kavels gesitueerd. Iedere kavel heeft een unieke eigenschap en op zijn eigen wijze een doorkijkje naar het achtergelegen natuurgebied.

Aan de rand van het woongebied bevinden zich nog eens 19 kavels. Deze kavels hebben direct een fraai uitzicht over het natuurgebied De Groene Grens en worden begrensd door water.

De verkoop is gestart in het zuidelijk deel van Balkon Zuid. Hier is ruimte voor 24 kavels die variëren van minimaal 760 tot 1.550 m2 . Verkoopprijzen tussen € 315.000,- en € 575.000,- inclusief BTW en vrij op naam.

Hierboven treft u een uitvergroting van de huidige verkaveling aan van de 24 kavels in het zuidelijk deel van Balkon Zuid en 4 kavels in het middelste deel van Balkon Zuid. Op dit moment is het nog mogelijk om hier wijzigingen in aan te brengen. De afmeting van de kavels staan dus nog niet vast. Vraag de kavelcoach naar de mogelijkheden!

Wilt u meer informatie over deze kavels? Kijk dan op de Kavelkaart