Zelf bouwen

Woongebied Bijzonder Wonen is opgezet als een villawijk. De basis komt tot zijn recht in drie sferen voor de woningen:

 • Lint: langs de Dragonderweg aansluiten bij het karakter van de lintbebouwing.
 • Buitenrand: Aan de oostzijde staat een geleidelijke overgang naar de natuur voorop. Oftewel “uitstraling” naar het natuurgebied. Onder meer door een beperking in hoogte, kleur en groene erfafscheidingen. Tevens geldt aan deze zijden een groene rand van 10 meter waar niet gebouwd mag worden.
 • Binnenkant: Ook hier geldt de uitstraling van wonen in het groen. Een eenvoudige ontsluitingsweg, een groene uitstraling die voor een groot deel mede bepaald wordt door (voor)tuinen, woningen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, met voldoende afstand in verband met privacy.

Alle woningen staan op ruime kavels. De overgang van, naar en tussen de privétuinen wordt gevormd door hagen en/of opgaand groen. De architectuur in woongebied Bijzonder Wonen is te omschrijven als “eigentijds zonder retro”, oftewel “eenvoud met een twist”. De verkaveling is indicatief. Om in te kunnen spelen op vragen van (potentiële) kopers en de marktomstandigheden is het mogelijk om kaveloppervlakten aan te passen door het verschuiven van perceelsgrenzen. In het gebied zijn vrijstaande woningen mogelijk en op daartoe aangewezen plekken twee-aan-een gebouwde woningen. Daarbij blijft de hoofdopzet met drie sferen en bijhorende regels voor bebouwing gehandhaafd.

Beeldkwaliteit

Uitgangspunt is eigentijdse interpretaties van archetypen, zoals boerderij en bungalow. De architectuur maakt een verbinding met de identiteit van het woongebied en het omliggende natuurgebied. Trefwoorden zijn: duurzaam, groen, ecologisch, autonoom, heldere en compacte opzet, oog voor
detail en hoogwaardige materialen. Om de groene uitstraling te behouden is ondergronds bouwen toegestaan, maar mag deze ruimte slechts van binnenuit bereikbaar zijn. Ondergronds parkeren en bijbehorende op- en afritten zijn niet toegestaan, deze vragen veel ruimte en gaan ten koste van tuin, erfafscheiding en groene uitstraling. De richtlijnen voor de bebouwing zijn afhankelijk van de ligging van de woning in het woongebied: het lint, binnen en buitenrand.
Enkele voorwaarden:

 • Lint: Basis heeft een eenvoudige hoofdvorm met herkenbare zadelkap
 • Buitenrand: Basis de begane grond en een opbouw ter grootte van maximaal de helft van de begane grond.
 • Binnenkant: Basis heeft een eenvoudige hoofdvorm met zadeldak & overstek

Enkele details:

 • Kozijnen: donker, wit of materiaal in eigen kleuren.
 • Sedumdak.
 • Bijzondere bakstenen of kleurenmix: basis rood gemêleerd.
 • Baksteen: rood – bruin gemêleerd.
 • Natuurlijke materialen, bijvoorbeeld riet.
 • Donkere dakpannen, antraciet.
 • Aardse kleuren, bijvoorbeeld hout geverfd of hout naturel.

Voor alle opties en mogelijkheden bekijk het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan bij de downloads.